Advanced communication - Taking communication to the next level
Advanced Communication świadczy pełne spektrum usług pozwalających na kompleksowe zarządzanie komunikacją w firmie:  

 • strategie komunikacji,
 • relacje z mediami,
 • zarządzanie reputacją,
 • komunikacja wewnętrzna,
 • zarządzanie zmianą i komunikacja zmiany w organizacjach,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • relacje ze społecznościami lokalnymi,
 • komunikacja marketingowa,
 • komunikacja kryzysowa,
 • public affairs, 
 • organizacja treningów medialnych i szkoleń dla kadr zarządzających firmami i innymi organizacjami, 
 • organizacja szkoleń dotyczących wymienionych obszarów dla zespołów komunikacji i marketingu działających w firmach i w innych organizacjach.