Advanced communication - Taking communication to the next level
Wspieranie realizacji strategii firmy poprzez planowanie i wdrażanie efektywnych działań komunikacyjnych wewnątrz organizacji

Rozwiązania dostarczane przez Advanced Communication obejmują między innymi: 

  • tworzenie wewnętrzynych publikacji, jak magazyny, informatory,
  • przygotowywanie treści i zarządzanie przepływem informacji przez Intranet,
  • organizację wydarzeń,
  • przygotowywanie materiałów video,
  • organizację szkoleń i warsztatów.

Usługi świadczone przez Advanced Communication umożliwiają: 

  • kształtowanie kultury organizacyjnej,
  • budowę zaufania,
  • zatrzymywanie najbardziej wartościowych pracowników,
  • zarządzanie zmianą.