Advanced communication - Taking communication to the next level
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani rozwojem swojego biznesu i skutecznym dotarciem do klientów, pracowników i innych ważnych dla Państwa biznesu osób poprzez:

  • działania public relations w Polsce i poza granicami kraju, 
  • budowanie relacji z dziennikarzami, blogerami, liderami opinii i zaistnienie w mediach w pożądanym kontekście, 
  • budowanie relacji z lokalnymi społecznościami, 
  • budowanie eksperckości przedstawicieli firmy, 
  • stworzenie nowej marki i budowę jej świadomości wśród grup docelowych,
  • opracowanie narzędzi marketingowych (w tym stron internetowych, folderów, ulotek), 
  • właściwe zarządzanie komunikacją na wypadek kryzysu

zapraszamy do kontaktu i złożenia zapytania ofertowego.