Advanced communication - Taking communication to the next level

Biurowce to symbole współczesnych, rozwijających się miast

  • 26.04.2017

Nowoczesne budynki biurowe to wizytówki współczesnych miast. Są nie tylko symbolem współczesnej i rozwijającej się gospodarki. Stanowią także istotny element miejskiej przestrzeni, z którego korzysta znaczna część mieszkańców dużych ośrodków miejskich. Znacząca część wszystkich czynnych zawodowo osób pracuje wykorzystując przestrzenie biurowe. Między innymi te fakty skłaniają inwestorów do szczególnej dbałości o jakość projektów biurowych. Innymi są rosnąca konkurencja pomiędzy budynkami i rosnąca świadomość, a wraz z nią wymagania najemców powierzchni. Kluczem do sukcesu inwestycji biurowej jest więc uwzględnienie przy projektowaniu specyfiki wewnętrznego i zewnętrznego środowiska budynku biurowego.

Nowoczesne biurowce mogą spełnić wymagania obecnego rynku poprzez zintegrowane podejście do projektowania i realizacji inwestycji uwzględniające takie obszary jak: 

  • zadowolenie i efektywność pracy użytkowników powierzchni, 
  • troska o zdrowie użytkowników powierzchni, 
  • elastyczność powierzchni oraz elastyczność zarządzania budynkami,
  • efektywność energetyczna nieruchomości i zrównoważony rozwój.

Współczesne budynki biurowe cechować powinna elastyczność powierzchni umożliwiająca dopasowanie biur do specyficznych wymagań określonych najemców. Na obecnym rynku nie mówimy tylko o formalnych wymaganiach firm, ale także o wymaganiach pracowników lub gości najemców, które dotyczyć mogą na przykład lokalizacji, aranżacji części wspólnych, czy też wymagań związanych z dodatkowymi funkcjami znajdującymi się w biurowcu - mówi Przemysław Małek, Project Manager w OKRE Development, firmie, która w ostatnim czasie zrealizowała dwa najwyższej jakości budynki biurowe w Warszawie: biurowiec pod adresem Grójecka 208 i GreenWings Offices. Środowisko wewnętrzne w biurowcu powinno cechować więc: bezpieczeństwo, dbałość o komfort i zdrowie użytkowników powierzchni, komplementarne funkcje oraz przemyślany układ części wspólnych - podsumowuje Przemysław Małek.

Wymagania najemców i użytkowników powierzchni, które należy wziąć pod uwagę projektując budynek to między innymi: wizerunek budynku i jego pozycjonowanie, dostęp do budynku, kwestie bezpieczeństwa, skala działania firm będących najemcami, potencjalny rozwój najemców, systemy w budynku, akustyka powierzchni biurowych, specyfika funkcjonowania najemców - procesy wewnętrzne w firmach najemców, komunikacja zarówno w kontekście osób zmotoryzowanych, jak i tych korzystających z komunikacji miejskiej, czy z innych środków transportu - wylicza Monika Rogucka, która odpowiada za wynajem powierzchni w jednym z najnowszych budynków biurowych w Warszawie, Grójecka 208. Potencjalnie inne wymagania techniczne będzie miała firma z branży telekomunikacyjnej, czy IT, a inne z branży finansowej. Kluczem jest przygotowanie nowoczesnego obiektu, który oferuje powierzchnie łatwo adaptowalne pod wymagania konkretnego najemcy - dodaje Monika Rogucka.

Taką elastyczną powierzchnię powinna cechować możliwość wprowadzenia częstych modyfikacji zgodnych z aktualnymi wymaganiami najemców, które mogą pojawić się między innymi na skutek zmiany modelu zarządzania czy funkcjonowania, zmiany w zatrudnieniu, czy też zmiany rynkowych warunków technologicznych - mówi Przemysław Małek z OKRE Development. 

Nowy budynek biurowy to także duża koncentracja osób, które z niego korzystają, co wpływa na bliższe i dalsze otoczenie budynku. Takie funkcje, jak funkcja handlowa, gastronomiczna, czy też rozmaite funkcje usługowe towarzyszące powierzchniom biurowym, wzbogacają okolicę służąc nie tylko użytkownikom powierzchni biurowych, ale także lokalnym społecznościom - podkreśla Monika Rogucka. Istotne znaczenie ma również projekt architektoniczny budynku oraz użyte do jego budowy materiały - dodaje. 

Budynki biurowe to symbole nowoczesnych miast. Z jednej strony kształtują je potrzeby firm i użytkowników powierzchni biurowych, a z drugiej charakterystyka poszczególnych ośrodków miejskich. Kluczem do powstania efektywnego biurowca jest zintegrowane projektowanie biorące pod uwagę potrzeby wszystkich interesariuszy: od najemców reprezentujących rozmaite sektory gospodarki po lokalne społeczności funkcjonujące w otoczeniu biurowców.